SPLETNE POVEZAVE ŽUPNIJ

MISEL DNEVA

"Kdor ne moli, ni kristjan, čeprav zapisan v krstno knjigo. Molitev je opešala. Zakaj? Ker je opešala vera. Vera pa je opešala, ker je molitev ni hranila, ker ni bilo osebnega odnosa do Boga, kar je mogoče samo v molitvi." B. sl. Alojzij Kozar

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

ANKETA

Kje je potekal znanstveni posvet ob 100-letnici združitve?
  v Murski Soboti
  v Črensovcih
  v Ljutomeru
  v Beltincih
  v Veržeju
  v Kančevcih
  v Lendavi
rezultati anket

Zbirnik predlogov

Škofija Murska Sobota
Pastoralna služba

Februar 2014


PRIPRAVA NA ŠKOFIJSKI MISIJON

Geslo misijona
Odprite vrata Kristusu

Glavni cilj
Da bi kristjani svojo vero upali živeti v svojem življenju, družinah in v javnosti ter (da) bi tudi druge navduševali zanjo.

Vizija
Po končanem misijonu bo v družbenem življenju odločanje posameznika temeljilo na evangeljskih vrednotah. (Sadovi Duha ? Gal 5,22-23)

Delni cilji
- po župnijah bo več skupne in osebne molitve;
- pri svetih mašah bo sodelovanje prisotnih izražalo več veselja pri molitvi, bolj jasnega odgovarjanja, ponotranjeno besedilo pri petju, več gorečnosti pri medsebojni komunikaciji,?;
- najožji sodelavci (jedro) si bodo prizadevali za poglobitev osebnega poslanstva župniji in postali zgled Jezusovega prijatelja v veri ter sodelavca, animatorja, spodbujevalca v župniji;
- v župniji bomo z možnostjo majhnih del, aktivnosti ali sodelovanja vključili več ljudi, ki bodo ob tem lahko odkrili (in uresničili), da so misijonarji v župniji ali za širši svet.

Prošnji namen
V času priprave na škofijski misijon odpiramo svoja srca tebi, dobri Bog, in te prosimo, da jih z ognjem Svetega Duha očistiš, prenoviš in usposobiš za prejem tvojih milosti.

Molitev za škofijski misijon
Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti za tvojega Sina Jezusa, ki je za nas trpel na križu, vstal od mrtvih in pod podobo kruha v Svetem Rešnjem Telesu prebiva med nami. Prosimo te, daj nam darove Sv. Duha, da se bomo dobro pripravili na škofijski misijon, s katerim želimo prenoviti svoje življenje z gorečnostjo in veseljem, da bo Tebi v čast in hvalo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Marija, Mati Cerkve, prosi za nas!

 

Zbiranje predlogov za logotip škofijskega misijona, na podlagi gesla misijona: Odprite vrata Kristusu.
Po župnijah ste vabljeni k oblikovanju logotipa. K temu lahko povabite vernike v različnih skupinah. Gotovo naj ne izostanejo člani ŽPS. Na ravni župnije lahko oblikujete komisijo, ki bo iz vseh zbranih predlogov izbrala največ tri in jih z obrazložitvijo poslala na Pastoralno službo murskosoboške škofije, do 30. marca 2014. Tudi na ravni škofije bo oblikovana komisija, ki bo izbrala najbolj sporočilni logotip škofijskega misijona.


Zbirnik predlogov v pripravi na Škofijski misijon (2011-2016)

Priprava na misijon že poteka na različnih ravneh, sejah svetov in odborov, v okviru  molitvenih, liturgičnih, izobraževalnih in drugih srečanj. Vodilo škofijskega misijona je, da pastoralne dejavnosti po župnijah, dekanijah, v škofiji, ki že potekajo, delamo bolj zavzeto, z večjo gorečnostjo v smeri glavnega cilja, ki je prehod od tradicionalne k osebni veri. Vse to z namenom, da bi kristjani svojo vero upali živeti v svojem srcu, družinah in javnosti, ter da bi tudi druge navduševali zanjo.
Izmed predlaganih (in spodaj naštetih), so za tekoče leto izbrani trije evangelizacijski predlogi:
1. Veliki oglaševalni plakat ? jumbo
Oglaševanje preko jambo plakata ima velik učinek tako v marketinških, kakor drugih vsebinah. Tudi spodbudo k življenju po veri je možno sporočati preko njega, zato naj vsaka župnija meseca avgusta pripravil po en ali dva panoja za oglaševalni plakat. Vsebina oglaševalnega plakata se bo letos nanašala na družino in krščanski zakon.

2. Izvir
V letu škofijskega misijona se naj dogajanje postavi tudi v javnem prostoru. Tako bi lahko v katerem izmed trgovskih centrov v Murski Soboti vsako soboto v poletnem času, npr. od velike noči do jeseni, vsako soboto pripravili javno kulturno prireditev. Vsako soboto  se bo predstavil en pevski zbor (otroški, mladinski, odrasli, ljudski pevci) iz posamezne župnije, ki bi pripravil neke vrste koncert. Petje bi povezoval nekdo iz župnije, ki bi napovedal pesmi in posredoval tudi različne duhovne vsebine (v povezavi s cerkvenim letom, praznikom, z župnijo ?). Predstavniki župnije lahko ob tem obiskovalcem oz. mimoidočim ponudili kakšne spominke, literaturo.

3. Molitev in post
Vernike povabimo k molitvi in postu ob kruhu in vodi na določen dan v mesecu (lahko prvi petek ali katerikoli drugi dan) ter prejemu zakramenta sv. spovedi. Učinke namenimo za poživitev osebne vere in spreobrnjenja tistih, ki še ne upajo narediti koraka k osebnemu odnosu z Bogom.

Molitev
- Molitev za škofijski misijon pri nedeljskih sv. mašah
- Molitvene ure pred Najsvetejšim: v pripravi na škofijski misijon po župnijah
- Rože ŽRV: dodati namen v tej smeri

Nagovori in spodbude
- Škofovo postno pismo 2014 se oznani 2. postno nedeljo in v župnijskih listih, spletnih straneh in predstavi na dekanijskih duhovnih obnovah ŽPS
- Utrditi občestvo in širšo javnost opozoriti na rane v Pomurju (splavi, razdori, vplivi lokalnih posameznikov, problemi družin, nezvestoba, ...)
- Misijonski poudarki: - izkoristiti pri pripravi na zakramente: sv. krst, srečanja staršev birmancev, ...

Duhovniki
- Podpora duhovnikov na vseh področjih delovanja v pripravi na misijon
- Zgled karitativnosti, zbiranje sredstev za dobrodelne namene (kot v lendavski dekaniji v letu dobrodelnosti)

Duhovne obnove
- Postne duhovne obnove članov ŽPS po dekanijah
Študijska srečanja
- Študijska srečanja članov ŽPS po dekanijah

Sodelavci karitas
- Dodati duhovnost: delijo se velikokrat le materialne stvari, dodati je potrebno duhovnost (evropska hrana)

Vključenost laikov
- Misijonarjenje laikov: utrjevati, usposabljati mala občestva, da bi ob okrepljeni veri bili pripravljeni postati misijonarji

Svetniški zgledi
- Halasovi shodi v Veliki Polani in v drugih krajih
- Križev pot na Hotizi ? molitev
- Romanje po Halasovi poti ? molitev, pričevanje

Otroci
- Kateheze svetnikov, ki so po naših cerkvah in kapelah, to prenesti na dekanijsko raven ? romanje, ko bi obiskali tudi druge cerkve
- Poznavanje krstnih zavetnikov: vključiti v katehezo
- Kateheza namenjena misijonu za osnovnošolce: vsako leto priprave ena
- Oratorijski dan namenjen misijonu za osnovnošolce: vsako leto priprave en
- Čut za bližnjega: otrokom in mladim zbuditi in jih vzgajati za ta čut
- Sožitje v družini: v družinah spodbuda ? zgled mladim in otrokom za življenje v sožitju
- Dobrodelnost: spodbude k vzgoji dobrodelnosti, da npr. del žepnine podari v dobrodelne namene: da znajo stvari deliti

Mladina
- Vzgoja za mladinske voditelje
- Sodelovanje s šolami: predavanje, pričevanje, ? (prim. odvisniki)
- Povabiti ?grafitarje?, da narišejo na vsebino SP (križev pot), ?
- Aktivnosti mladih v župniji: mlade povabiti k dejavnostim v župniji, da se bodo čutili koristne
- Bogoslužje in mladi: mlade uvesti, jim približati in bogoslužje narediti zanimivo
- Križev pot po dekanijah
- 9-dnevnica za mlade: mlade posebej nagovoriti, jih povabiti k sodelovanju
- Spoved: priprave na mesečno spoved mladih 

Družina
- Osredotočenje na zakonce, družine
- Družinska praznovanja: spodbude k družinskim praznovanjem (ob božiču, veliki noči, ob godovih, ?)
- Družinski molitveni kotiček: uvesti po družinah ? verska znamenja po domovih, ob katerih se družina zbira k molitvi
- Izkoristiti pripomočke, ki jih izdaja škofija
- Svetopisemske urice: posvetiti pozornost staršem od krsta do 1. obhajila
- Pokrižati otroka: spodbuda staršem, da bi otroka pred spanjem vsaj pokrižali
- Vzgoja za čut za diakonijo: spodbuda mlajšim rodovom, da starejše peljejo k sv. maši, spodbujanje k skrbi za domače ostarele, ki so v domovih, tiste, ki živijo sami...

Zbirnik predlogov za Škofijski misijon (2016)

Molitev
- Molitev za škofijski misijon pri vseh sv. mašah
- Celonočno češčenje Najsvetejšega po župnijah
- Molitev pri klarisah v Turnišču
- Rože ŽRV: dodati namen v tej smeri

Nagovori
- Podpora duhovnikov na vseh področjih delovanja v času misijona
- Duhovniki pridigajo po župnijah v dekaniji. Vsak duhovnik pripravi eno pridigo in jo vsak mesec enkrat izvede na župnijah v dekaniji ? misijonsko kroženje duhovnikov; Pridige izdelajo na osnovi tematskih sklopov vezanih na vsebino vere.
- Misijonski govori v dekanijskih molitvenih središčih (Gostje misijonarji: Turnišče, Grad, Apače). Predlogi tem za misijonske nagovore: zakonski odnosi, družina, praznoverje.

Iti do ljudi
- Prvi korak Izvira
- Pohodi za življenje
Molitveni pohodi za življenje do bolnišnice v Rakičanu (3. sreda v mesecu pred veliko nočjo:  18. 3. 2015; 17. 2. 2016). Namen ? molitev za življenje.
- Potrebno je stopiti ven, do ljudi, v smislu nove evangelizacije, v dveh poudarkih, z novim pristopom: nova gorečnost v oznanjevanju je usmerjena v nedeljnike in ožja župnijska jedra, da bi postali pričevalci, ? da bi oznanjali tudi navzven.
- Misijon naj bi se dogajal preko različnih oblik, preko medijev, preko staršev, vzgojnih ustanov, šol, trgovskih centrov ..., da bi lahko tudi oddaljeni srečali Kristusa.

Vključenost laikov
- Misijonarjenje laikov: člani ŽPS in člani drugih skupin v župniji obiščejo vse družine in tam pripravijo program (molitveni, pogovorni, ...). Preizkušeni primer: koledovanje odraslih
- Ustanavljanje župnijskih celic in skupin staršev, ki imajo krščene otroke (neporočeni = predzakonska skupina), starše v okviru svetopisemskih uric (kot verouk za starše ali biblična skupina)
- Bolnišnična pastorala

Forumi
- Študijska srečanja, okrogle mize, forumi, predavanja, ... na dekanijski ravni. Iti ven ? v dvoranah. Socialna nota (pričevanja).

Oznanilo
- Preko radia
- Veliki plakati
- TV Exodus

Krepitev zavesti pripadnosti Cerkvi
- Dekanijski pastoralni dan v lendavski dekaniji, kjer se srečajo ljudje iz različnih župnij in se tako še bolj povežejo v občestvu, četudi ni množično. Gre za krepitev zavesti pripadnosti Cerkvi
- Vseslovenski shod družin v letu 2016
Svetniški zgledi
- Halasovi shodi v Veliki Polani in v drugih krajih
- Križev pot na Hotizi
- Romanje po Halasovi poti ? molitev, pričevanje

Medijska pokritost
- Znotraj lastnih zmožnosti, ki so na razpolago (škofijska spletna stran, Radio Ognjišče, Exodus TV, - vzpostaviti facebook, twiter, you-tube)
- Župnijski mediji: objava oz. uporaba medijev po župnijah ? župnijski listi, spletne strani


To je le nekaj smernic, ki smo jih začrtali. Ne pozabimo, da je to naše skupno prizadevanje, naše skupno iskanje, naše skupno delovanje in sodelovanje. Vse to naše prizadevanje pa naj bo podprto z molitvijo.

Pastoralna služba Škofije Murska Sobota

 

Škofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 nedelja, 07.06.2020 - nedelja, 06.12.2020

PRIPRAVA na zakon

Priprava na zakon v Škofiji Murska Sobota po epidemiji več ...


 torek, 21.07.2020 - ponedeljek, 21.12.2020

Halasov shod

Vabljeni k molitvi za beatifikacijo b.s. Danijela Halasa. več ...


 sreda, 29.07.2020 - torek, 29.12.2020

Prva Kozarjeva ura

Vabljeni k molitvi za beatifikacijo b.s. Alojzija Kozarja. več ...


 sobota, 08.08.2020 - torek, 08.12.2020

Molitveni shodi

ob prvih sobotah več ...


 sobota, 14.11.2020

MLADINSKI FESTIVAL V SLOVENIJI

DOGODEK JE PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS več ...

Celotni seznam napovedi