Kateheza o veselju

Kateheza o veselju
za mladinski delovni tabor
v Turnišču, 27. aprila 2012

SVETA KLARA ? UČITELJICA VESELJA

Dragi mladi prijatelji!
Najprej vas prisrčno pozdravljam: ?Veselite se vedno v Gospodu!? (Flp 4,4)
in vam s sveto Klaro želim: ?Gospod naj bo vaš bogat plačnik? za vse, kar ste in boste storili dobrega.

Nagib za premišljevanje o Klarinem veselju izhaja iz želje, da bi se tako pridružili svetemu očetu Benediktu XVI., ki je letos za svetovni dan mladih (obhajali smo ga na cvetno nedeljo) določil temo o veselju. Ob tej priložnosti je tudi napisal pismo z naslovom: ?Veselite se v Gospodu zmeraj!? (prim. Flp 4,4).

Sveti oče nas v njem poučuje:

?Naše srce je ustvarjeno za veselje.
Želja po veselju je vtisnjena v notranjost človeškega bitja. Naše srce onkraj neposrednih in začasnih zadovoljitev išče globoko, popolno in trajno veselje, ki bi dalo 'okus' življenju.

Bog je izvir pravega veselja.
Prvi razlog za naše veselje je bližina Gospoda, ki me sprejema in me ljubi.
In dejansko se pri srečanju z Jezusom vedno rodi veliko notranje veselje.
Ob Jezusovem rojstvu je Gospodov angel rekel pastirjem: ?Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.? (Lk 2,10?11) In ko so modri, ki so iskali dete, zagledali zvezdo, ?so se silno razveselili? (Mt 2,10). Vzrok za to veselje je torej bližina Boga, ki je postal eden izmed nas. In to je imel v mislih sveti Pavel, ko je pisal kristjanom v Filipe: ?Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.? (Flp 4,4?5)
Vsako resnično veselje, tako vsakodnevno majhno kot veliko življenjsko, izvira iz Boga, ki želi, da smo deležni njegovega božanskega in večnega veselja in nam razodeva, da je vrednost in globok smisel našega življenja v tem, da nas On sprejema in ljubi.

Božja volja je, da smo srečni.
Zato nam je Bog dal navodila za našo pot: zapovedi.
Če živimo po Božji volji, imamo globoko veselje, kajti ?Bog ljubi veselega darovalca.?

Veselje je vedno tesno povezano z ljubeznijo: to sta dva neločljiva darova Svetega Duha (prim. Gal 5,22 ? med sadovi Sv. Duha sta na prvem mestu: ljubezen, veselje, mir ?)  Ljubezen ustvarja veselje in veselje je ena od oblik ljubezni? (Benedikt XVI.)
To so doumeli vsi svetniki in blaženi, ki so naši vzorniki. To so doumeli sv. Frančišek, sv. Klara, sv. Anton, sv. Janez Bosko, ? tudi Božji služabnik mučenec Danijel Halas, ki je živel in deloval pri vas v Prekmurju in je bil umorjen ?in odium fidei? (zaradi sovraštva do vere). On si je za življenjsko vodilo izbral besede:  ?Ako je veselje na svetu, potem ga ima človek, ki je čistega srca.? ?Blagor čistim v srcu, kajti Ti bodo Boga gledali.?

?Žalosten svetnik je res žalosten svetnik? ? takšen prav gotovo ni pristen.

Za sveto Klaro in njene sestre ? klarise pa je prav posebej značilno, da so bile polne veselja; veselja, ki izhaja iz spolnjevanja Božjih zapovedi, iz velike ljubezni do Jezusa, iz popolne podarjenosti Bogu. Prav veselje je krona Klarine duhovnosti.

Tudi mi se zazrimo v Klaro in se pri njej učimo pravega veselja.
Vir veselja je Bog. Tega se je Klara globoko zavedala in njena duša je bila vedno polna vesele vedrine.
Ker se je z vsem srcem podarila Bogu in se zavedala, da je neizmerni dar, da sme služiti Njemu, ki nas je ustvaril zato, da bi bili večno srečni; ker jo je povabil v svojo službo Jezus Kristus, ki je edini Odrešenik in se je ? kot je dejal sv. Frančišek ? zaročila s Svetim Duhom, je bilo njeno duhovno veselje tako žareče in pričevanjsko, da je v njen ubogi samostan pritegnilo veliko plemenitih deklet.

Pesem pravi:    Z veseljem, Klara, Bogu si služila ?
vsa srečna, ker pogledal te je, vzljubil
On sam, te kot nevesto je zasnubil ?
povsem si Večnemu se podarila.

Klara je živela v osamljenosti Svetega Damijana v ponižnosti in najstrožjem uboštvu, v premagovanju in korenitem zatajevanju vsega slabega ? zato pa v nenehnem duhovnem veselju, v ?sreči uboštva? ? za kar prosimo Jezusa v eni od uvodnih prošenj, preden začnemo moliti svetli del rožnega venca: ?ki nam daj srečo uboštva?.
Ali ste kdaj pomislili, da je mogoče biti srečen v uboštvu? Si lahko to predstavljate? Sv. Frančišek in sv. Klara sta to doumela in vse bogastvo, časti in slavo tega življenja ne bi zamenjala za uboštvo. Uboštvo, ki ga sprejemamo zaradi Gospoda Jezusa, ki je za nas postal ubog, čeprav je vsemogočni Bog, nas namreč notranje osvobodi in pripravi v srcu prostor za Boga.
To je čudovita zamenjava: "Zapustiti zemeljske dobrine zaradi nebeških, pridobiti si nebesa namesto zemlje; za eno samo stvar prejeti stokratno nadomestilo in imeti je v posesti blaženo večno življenje" (1 Klp 30). Tako je v zanosu veselja pisala sv. Klara sv. Neži, češki kraljici, ki je zavrnila snubitev dveh kraljev in se zaprla v samostan klaris v Pragi.

Tudi mi se veselimo s sveto Klaro, ki se je ? polna Božjega veselja, duhovno svobodna, s čisto dušo, v nenehni ljubeči povezanosti z Večnim ? lahko iskreno veselila tudi vseh drugih Božjih darov:
-    lepote stvarstva ? sonca in cvetja, drevja in oblakov, vode in gozdov, rastlin in živali..., zlasti pa bratov in sester. Svoje sestre je npr. spodbujala, ?da naj vedno hvalijo Boga, kadar vidijo lepa, cvetoča in košata drevesa.?
-    Veselila se je vsakodnevne Božje dobrote, ko je videla, kako Bog ? včasih prav čudežno ? skrbi tudi za njene telesne potrebe in potrebe sester ? (kako je Gospod pomnožil kruh in napolnjeval posodico z oljem, da ga ni nikoli zmanjkalo)
-    Veselila se je Gospodove naklonjenosti, ko je usliševal njihove molitve ? ko je čudežno obvaroval samostan pred napadom Saracenov in prizanesel mestu Assisiju, ko je na njeno priprošnjo pomnožil kruh, ozdravljal bolne;
-    Veselila se je velikega Božjega usmiljenja ? ker je tolikim naklonil "veliki dar pokli-canosti" (ali si se že kdaj vprašal, vprašala, če hoče ta dar morda nakloniti tudi tebi?);
-    veselila se je, ker je Gospod večal in ohranjal sestrsko skupnost v medsebojni ljubezni in edinosti, podeljeval sestram milost gorečnosti v svoji službi, krepil njihovo zvestobo v uboštvu, ... Veselimo se sestre v Nazarjah, ker nam vi pripravljate samostan, kjer si bomo prizadevale služiti Gospodu v veselju.
Svoje sestre je Klara vzpodbujala, naj se nikoli ne kažejo žalostne, ampak vedno vesele v Gospodu, kajti: ''Veselje v Gospodu je naša moč!'' (Neh 8,10) pravi prerok Nehemija.

Veselje v Gospodu nam daje moč tudi v trpljenju. Danes, ko je petek, posebej mislimo na Jezusovo trpljenje in se veselimo, ker nas  je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil. Če bomo gledali na Križanega, bomo lahko tudi v stiskah in težavah okušali globoko duhovno veselje in mir ? kakor sv. Klara, ki je trdno verovala, da ?če s Kristusom trpi, bo z Njim tudi kraljevala?.
Daritev, odpoved sebi in žrtev, združene z ljubeznijo, namreč vedno rodijo veselje.
V Klarini duši so ? po mnogih preizkušnjah, trpljenju in bolezni, po ostri spokornosti, dolgih molitvah, strogih postih in pokorah ? rastli veselje, vedrina in umirjenost, navdušenost in predanost Gospodu. To dokazuje njeno zrelo in globoko ljubezen do nebeškega Ženina, ki ji je vse ?grenko spremenila v sladko?, jo napolnjevala z Božjim veseljem in ji dajala modro razsodnost ter močno in sveto odpornost v vseh nasprotovanjih. 
O, kako neizmerno je Božje veselje, kakršnega svet ne more dati!

Največ veselja je sv. Klara našla v molitvi. Sestre so pričevale, da je kar žarela, ko se je vračala od molitve. S kolikšnim veseljem in hvaležnostjo je ure in ure ? podnevi in ponoči ? prebila pred tabernakljem, kjer bije za nas živo Jezusovo Srce! Da bi nam bil vedno blizu ... da ne bi bili nikoli osamljeni, da bi Ga mi lahko posnemali, da bi hodili za Njim ... ostaja z nami, že skoraj 2000 let zaprt v trajni ječi tabernaklja.
Kakšna ponižnost! Kakšno uboštvo! Kakšna ?norost? brezmejne Ljubezni ...!
Zame! Zame in zate!
Sv. Klara pa ?je smela biti? ? zaprta v klavzuri ? neneh?no ?pred Njim in Mu služiti?!
Nenehno bivati z Njim, ob Njem ? kot Marija in skupaj z Njo!
O, sreča! Neizrazno veselje!
Kako bi se lahko veselili, če bi se bolj zavedali neizmerne milosti, da nas Jezus dneve in noči pričakuje v naših tabernakljih, da se nam On sam podarja v duhovno hrano pod skrivnostno podobo kruha, ki ima v sebi ?vso sladkost (vse veselje)?.
Ali hočeš biti tudi ti srečen in vesel v Jezusovi bližini? Pojdi večkrat pred tabernakelj in se pogovarjaj z Njim. Zaupaj Mu svoje težave, skrbi ? in čim pogosteje Ga prejmi v sv. obhajilu, da te bo okrepil, ti dal moči za vse boje in napolnil tvoje srce z veseljem.

Draga sestra, dragi brat! Vprašaj se še to:
Kaj je zame veselje? ? Veseljačenje ali pravo veselje, ki raste iz povezanosti z Bogom?
Se veselim in zahvaljujem ob drobnih vsakodnevnih darovih?
Se znam veseliti z veselimi, jokati z jokajočimi?
Kaj ovira moje veselje? Ali morda puščam, da me preplavljata malodušnost in žalost?

Ljudje so danes tako žalostni, zdolgočaseni, naveličani vsega ... ker živijo daleč od Boga. Pa si tako žele veselja in sreče ... Veselje jim prinašajmo mi!
Naučili se ga bomo pri Frančišku in Klari, ki sta prava učitelja veselja, pa  tudi pri župniku Danijelu Halasu, ki nam je vsem pri srcu in ga želimo posnemati v veselju: ?Ako je veselje na svetu, potem ga ima človek, ki je čistega srca.?
Če smo iskreni in če imamo čisto srce, smo notranje svobodni, srečni in naš notranji pogled se obrača k Bogu. On pa nas napolnjuje z veseljem.
Mnogi mladi so danes nesrečni, ker so padli v čistosti, ker ne živijo več čisto. Res se  vsepovsod nezadržno širi poplava umazanije in nečistosti, vendar pa je kljub temu čistost možna tudi danes. Dragi mladi, iskreno želim, naj vaših src in duš ne zasenči niti najmanjša senca žalosti ali nečistosti.

Veliko veselja vliva Gospod v srce pri molitvi. Vprašajmo se, ali radi molimo? Že v starozaveznih psalmih najdemo veliko veselja ? poglejmo nekaj primerov (vzetih iz brevirja).

?Mnogi govorijo, kje najdemo srečo; Gospod pokaži, da je ta samo v Tebi.
Ti me osrečuješ z večjim veseljem, kot vse zemeljske dobrine in užitki.? (Ps 4 )

?Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi,
večne radosti na Tvoji desnici?(Ps 15)
?Veseli se v Gospodu, česar si želi tvoje srce, ti bo naklonil.? (prim. Ps 37,4)


Ves svet napolnjuješ z veseljem,
od vzhoda do zahoda? Ps 64:

?Veselijo naj se nebesa
in zemlja naj se raduje,
od veselja naj buči morje in kar ga napolnjuje.

Veselijo naj se polja s svojimi sadovi,
naj se radujejo vsi naši gozdovi.
Veselimo se Gospoda, ki prihaja ?? Ps 95)

?Vesel ti bom prepeval hvalo,
radoval se bom, ker si me rešil.? (Ps 70)

?Radujte se v Gospodu vse dežele,
veselite se s petjem in godbo. ?
Pojte Gospodu ob spremljavi na strune,
s harfo in glasnim petjem.
Reke naj veselo pljuskajo z valovi,
tudi gore naj se radujejo.
Naš Gospod prihaja vladat zemljo,
ves svet in vsa ljudstva bo sodil pravično. (Ps 97)

?O Bog, slavijo naj Te ljudstva,
slavijo na Te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker jim vladaš in jih vodiš po pravici? (Ps 66). .

Ps 88: ?Blagor ljudstvu, ki Te proslavlja,
povsod ga spremljaš z ljubečim pogledom.
V Tvojem imenu se bodo vedno veselili,
se tolažili s tvojo pravičnostjo? (Ps 88). 


?Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem Zveličarju!?

Dragi mladi prijatelji!

Zahvaljujem se vam in se veselim z vami, ker s svojo požrtvovalnostjo pripravljate novo turniško svetišče, kjer bo Jezus trajno navzoč med vami.
Danes (in morda jutri) kažete svojo velikodušnost in dobroto. Kmalu vas bo tu čakal sam Jezus, pa tudi me, sestre klarise. Vesele vas bomo vedno, kadar boste prišli, da boste z nami častili najsvetejši Zakrament in prosili Jezusa, da vam dá svojo luč in moč za življenje po Njegovih zapovedih ? a in takšno življenje je srečno. Iskreno vam vse sestre želimo, da bi bili srečni. Skupaj bomo molili za to.

Dragi mladi prijatelji! Bodite veseli, ker vas ima Bog rad, ker vas ima rada nebeška Mati Marija. Tudi me vas imamo rade in molimo za vas.

s. M. Katarina Ambrož, OSC, opatinjaAnkete

Pod katerim geslom obhajamo 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom?

Prekmurje živi  2  1%
V srcu Prekmurja  3  2%
Zlati mostovi  9  8%
Skupaj čez zlati most  91  83%
Odprite vrata Kristusu  1  0%
Stopinje do ljudi  3  2%
Skupaj glasov:  109  

Ostale ankete


19.11.2019Kje je potekal znanstveni posvet ob 100-letnici združitve?
12.03.2018Kako je naslov križevega pota Slovencev ob Muri, avtorja Lojzeta Kozarja ml.?
05.12.2017Naslovnico Stopinj 2018 krasi fotografija župnijske cerkve iz:
04.04.2017O čem govorijo Zlata zrna v 97. številki škofijskega glasila Poti k Bogu?
13.01.2017Kdo je avtor članka v Stopinjah 2017 z naslovom Človekova pot svetosti?
17.11.2016Kako je naslov akademije ob 10. obletnici škofije?
18.08.2016Kako je naslov razstave ob 10. obletnici škofije?
09.04.2016Kje bo sklepna slovesnost ob škofijskem misijonu?
05.02.2016Kdaj bo slovesnost ob 10-letnici škofije Murska Sobota?
16.12.2015Katera cerkev je na naslovnici Stopinj 2016?
29.08.2015Kdaj se bo začel škofijski misijon?
10.04.2014Geslo škofijskega misijona je:
06.02.20148.obletnica ustanovitve škofije bo:
18.12.2013Kdo je avtor članka z naslovom Od kod izraz zmožna Gospa vogrska?, ki je objavljen v Stopinjah 2014?
25.11.2013Kdaj praznujemo 100-letnico Novin?
01.07.2013Kje je osrednje Marijino svetišče v soboški škofiji?
25.03.2013Kje bo osrednja vseslovenska slovesnost ob 1150-letnici prihoda sv. Cirila in Metoda v naše kraje
12.12.2012Katere po vrsti so STOPINJE 2013?
06.12.2012Kdaj bo potekal škofijski misijon?
29.10.2012Kje bo potekal letošnji Škofijski klic dobrote?
07.09.2012Na ravni vesoljne Cerkve se 11. oktobra 2012 začne:
14.08.2012Kdo je vodil slovesnost v Turnišču ob sklepu Klarinega leta?
27.07.2012Sklep čigavega leta bomo obhajali v nedeljo, 12. avgusta 2012?
25.04.2012Kateri župnijski zavetnik je predstavljen v 75. št. Poti k Bogu?
13.04.2012Kje bo 21. aprila 2012 potekal Škofijafest?
23.03.2012Katero obletnico ustanovitve Škofije Murska Sobota praznujemo 7. aprila 2012?
13.02.2012V katerem kraju naše škofije bodo svoje poslanstvo opravljale sestre klarise?
23.01.2012Na katero versko revijo ali časopis ste naročeni?
16.01.2012Kje bo potekalo ekumensko srečanje v soboto, 21. januarja 2012?
09.01.2012Kje bo potekalo letošnje škofijsko srečanje kolednikov?
16.12.2011Kje je bilo letošnje škofijsko advetno srečanje mladih?
21.11.2011Kje je bil 19.11. blagoslovljen kip Jožefa Klekla ml.?
28.09.2011Kdaj ste nazadnje prebrali kakšno knjigo?
12.09.2011Koliko časa v vaši družini posvetite skupni molitvi?
24.08.2011Kje bo v soboto, 10.9.2011 potekal škofijski molitveni dan za duhovne poklice?
22.08.2011Katera župnija pripravlja Halasov shod 21.9.2011?
04.07.2011V katerem kraju je cerkev Marijinega Vnebovzetja?
14.06.2011Kje je bil rojen Božji služabnik Danijel Halas?
19.04.2011Kje bo letos potekala binkoštna vigilija?
08.03.2011V katerem kraju, ki je povezan z Božjim služabnikom Danijelom Halasom, je postavljen križev pot?
15.01.2011Kako se imenuje glasilo murskosoboške škofije?
27.12.2010Kje bo škofijsko srečanje kolednikov v soboto, 15. januarja 2011?
20.11.2010Kaj se začenja 28. novembra 2010?
08.10.2010Koliko skrivnosti ima rožni venec?
18.09.2010Kako je ime voditelju Pastoralne službe v škofiji Murska Sobota?
02.08.2010Kdo je avtor prispevka v Stopinjah 2010 Blagor tebi, Blatenski Kostel?
01.07.2010Katera župnijska cerkev je posvečena sv. Heleni?
28.05.2010Kdo je letošnji novomašnik iz MS škofije?
10.04.2010Letos je 100-letnica rojstva katerega znanega duhovnika?
17.03.2010Kdaj bo škofijski evharistični dan?
17.02.2010Kako se imenuje prvi dan postnega časa?
18.01.2010Kakšno je geslo novega soboškega škofa msgr. dr. Petra Štumpfa?
04.01.2010Katera cerkev krasi naslovnico Stopinj 2010?
30.11.2009Kaj je geslo prvega soboškega škofa in novoimenovanega mariborskega nadškofa pomočnika msgr. dr. Marjana Turnška?
22.11.2009Kaj je geslo tedna Karitas (22.-29.11.2009)?
15.11.2009Kaj je Goran Merica postal v nedeljo, 15. novembra 2009?
03.11.2009Po katerem duhovniku se imenuje Dom starejših v Beltincih?
03.10.2009Kje je na ogled razstava Boj proti veri in Cerkvi?
16.09.2009Kdo je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev, kmetov...?
05.09.2009Kdaj bo Slomškovo slavje v Mariboru?
20.08.2009Kaj pomeni svetopisemska kratica: Rim?
04.08.2009Kje bo škof msgr. dr. Marjan Turnšek vodil slovesnost na praznik Marijinega Vnebovzetja?
05.07.2009Kdaj je umrl sv. Metod, zavetnik škofije Murska Sobota?
15.06.2009Komu je posvečena stolnica v Murski Soboti?
18.05.2009Kako se imenuje pobožnost v mesecu maju v čast Božji materi Mariji?
20.04.2009Kateri župnijski zavetnik je predstavljen v 63. številki Poti k Bogu?
27.03.2009Kako se imenuje prireditev za mlade, ki bo v soboto, 18. aprila v Murski Soboti?
23.02.2009Kakšen naslov je nosil letošnji 39. katehetski simpozij, ki je potekal tudi v Kančevcih.
16.01.2009Kakšen dogodek je bil 11. januarja 2009 v stolnici ?
25.11.2008Kakšna je najprimernejša barva sveč na adventnem venčku?
28.10.2008Kaj praznujemo 1. novembra
21.09.2008Katerega leta je bil škof Slomšek razglašen za blaženega?
09.09.2008Se boste udeležili molitvenega denva za duhovne poklice v Turnišču v soboto, 13. septembra?
25.08.2008Koliko let je Avguštinova mati Monika zvesto molila za spreobrnjenje svojega sina?
21.07.2008Kdo je zavetnik murskosoboške škofije ?
26.06.2008V katerem kraju je murskosoboška škofija praznovala svojo drugo obletnico?
17.06.2008V katerem kraju v Sloveniji je od 12. do 22. junija milostni kip Fatimske Marije?
29.04.2008Kdaj in kje bo Slovenski pastoralni dan?
22.04.2008Ali ste že prejeli zakrament sv. birme?
02.04.2008Ali verujete v Jezusa Kristusa?
21.03.2008Kdo je snel Jezusovo telo s križa?
10.03.2008H kateremu kraju se je Jezus že bližal, ko je začela vsa množiča učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga in govoriti: Blagoslovljen kralj...? (pravilen odgovor išči v Lk 19)
03.02.2008Kdaj začnemo postni čas?
27.01.2008Kakšno nedeljo smo praznovali 27.01.2008
06.01.2008Kako je naslov zbranim delom Danijela Halasa?
19.12.2007Kakšna se vam zdi škofijska internetna stran?
08.12.2007Kateri svetnik je v 4. stoletju opeval Devico Marijo kot »polno milosti, vso čisto, vso brezmadežno, vso brez krivde«?
25.11.2007V kateri župniji bo Klic dobrote za murskosoboško škofijo?
18.11.2007Teden od 18.-24. novembra se glasi:
01.11.2007Kdaj smo bili zaznamovani v Jezusa Kristusa? (odgovor najdete v škofovi pridigi na praznik vseh svetih).
23.10.2007V kateri župniji je murskosoboška škofija slovesno praznovala misijonsko nedeljo?
18.09.2007Katera župnija je letos praznovala 200 letnico?
04.08.2007Katero božjepotno cerkev bo škof Turnšek v mesecu avgustu razglasil za osrednje romarsko središče?
23.07.2007Katero obletnico posvetitve cerkve obhaja 26. julija 2007 stolna cerkev sv. Nikolaja v M. Soboti?
25.06.2007H kakšni molitvi je škof Turnšek povabil vernike v zahvali ob koncu sv. maše na slovesnoti prve obletnice škofije? (pravilen odgovor najdete na tej spretni strani)
02.06.2007Kako imenujemo pobožnost na čast Jezusovemu Srcu?
11.05.2007Ali obiskujete šmarnice?
01.05.2007V maju častimo Devico Marijo z
19.04.2007Kako je naslov prve okrožnice papeža Benedikta?
09.04.2007Kako je bilo ime enemu izmed učencev, ki sta šla v Emavs?
06.04.2007Katere so Jezusove zadnje besede na križu?
04.04.2007Katera tri olja škof blagoslovi oz. posveti?
24.03.2007Teden družine:
13.03.2007Katere so tri Božje kreposti?
17.02.2007Kako se imenuje prvi dan posnega časa?
Škofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 sreda, 01.01.2020 - sreda, 09.12.2020

PRIPRAVA na zakon

Priprava na zakon v Škofiji Murska Sobota več ...


 sreda, 01.01.2020 - četrtek, 31.12.2020

Dom duhovnosti Kančevci

Program v letu 2020 več ...


 ponedeljek, 03.02.2020 - nedelja, 19.04.2020

Romanje kipa Kraljice miru po župnijah

V pripravi na Mladinski festival, ki bo od 15. do 17. maja 2020 več ...


 nedelja, 09.02.2020 - torek, 11.08.2020

Dogodki za družine

v pastoralnem letu 2019-20 več ...


 sobota, 22.02.2020 - nedelja, 15.03.2020

Priprava na zakon v Dekaniji Lendava

Priprava na zakon v dekaniji Lendava se bo začela v soboto, 7. marca več ...


 nedelja, 01.03.2020 - nedelja, 05.04.2020

Križev pot na Hotizi 2020

Križev pot iz knjižice Lojze Kozar ml., Križev pot, Murska Sobota 2002 ali 2017; bo vsako postno nedeljo ob 15.30. več ...


 sobota, 07.03.2020

5. Škofijski ministrantski nogometni turnir

v Dobrovniku več ...


 sreda, 11.03.2020

Teološki simpozij 2020

Mladi in Kristus več ...


 sobota, 14.03.2020

Postno srečanje ŽPS

V soboto, 14. marca bo postno škofijsko srečanje članov in članic župnijskih pastoralnih svetov več ...


 torek, 21.04.2020

Halasov shod

V Veliki Polani več ...

Celotni seznam napovedi