Kateheza o veselju

Kateheza o veselju
za mladinski delovni tabor
v Turnišču, 27. aprila 2012

SVETA KLARA ? UČITELJICA VESELJA

Dragi mladi prijatelji!
Najprej vas prisrčno pozdravljam: ?Veselite se vedno v Gospodu!? (Flp 4,4)
in vam s sveto Klaro želim: ?Gospod naj bo vaš bogat plačnik? za vse, kar ste in boste storili dobrega.

Nagib za premišljevanje o Klarinem veselju izhaja iz želje, da bi se tako pridružili svetemu očetu Benediktu XVI., ki je letos za svetovni dan mladih (obhajali smo ga na cvetno nedeljo) določil temo o veselju. Ob tej priložnosti je tudi napisal pismo z naslovom: ?Veselite se v Gospodu zmeraj!? (prim. Flp 4,4).

Sveti oče nas v njem poučuje:

?Naše srce je ustvarjeno za veselje.
Želja po veselju je vtisnjena v notranjost človeškega bitja. Naše srce onkraj neposrednih in začasnih zadovoljitev išče globoko, popolno in trajno veselje, ki bi dalo 'okus' življenju.

Bog je izvir pravega veselja.
Prvi razlog za naše veselje je bližina Gospoda, ki me sprejema in me ljubi.
In dejansko se pri srečanju z Jezusom vedno rodi veliko notranje veselje.
Ob Jezusovem rojstvu je Gospodov angel rekel pastirjem: ?Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.? (Lk 2,10?11) In ko so modri, ki so iskali dete, zagledali zvezdo, ?so se silno razveselili? (Mt 2,10). Vzrok za to veselje je torej bližina Boga, ki je postal eden izmed nas. In to je imel v mislih sveti Pavel, ko je pisal kristjanom v Filipe: ?Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.? (Flp 4,4?5)
Vsako resnično veselje, tako vsakodnevno majhno kot veliko življenjsko, izvira iz Boga, ki želi, da smo deležni njegovega božanskega in večnega veselja in nam razodeva, da je vrednost in globok smisel našega življenja v tem, da nas On sprejema in ljubi.

Božja volja je, da smo srečni.
Zato nam je Bog dal navodila za našo pot: zapovedi.
Če živimo po Božji volji, imamo globoko veselje, kajti ?Bog ljubi veselega darovalca.?

Veselje je vedno tesno povezano z ljubeznijo: to sta dva neločljiva darova Svetega Duha (prim. Gal 5,22 ? med sadovi Sv. Duha sta na prvem mestu: ljubezen, veselje, mir ?)  Ljubezen ustvarja veselje in veselje je ena od oblik ljubezni? (Benedikt XVI.)
To so doumeli vsi svetniki in blaženi, ki so naši vzorniki. To so doumeli sv. Frančišek, sv. Klara, sv. Anton, sv. Janez Bosko, ? tudi Božji služabnik mučenec Danijel Halas, ki je živel in deloval pri vas v Prekmurju in je bil umorjen ?in odium fidei? (zaradi sovraštva do vere). On si je za življenjsko vodilo izbral besede:  ?Ako je veselje na svetu, potem ga ima človek, ki je čistega srca.? ?Blagor čistim v srcu, kajti Ti bodo Boga gledali.?

?Žalosten svetnik je res žalosten svetnik? ? takšen prav gotovo ni pristen.

Za sveto Klaro in njene sestre ? klarise pa je prav posebej značilno, da so bile polne veselja; veselja, ki izhaja iz spolnjevanja Božjih zapovedi, iz velike ljubezni do Jezusa, iz popolne podarjenosti Bogu. Prav veselje je krona Klarine duhovnosti.

Tudi mi se zazrimo v Klaro in se pri njej učimo pravega veselja.
Vir veselja je Bog. Tega se je Klara globoko zavedala in njena duša je bila vedno polna vesele vedrine.
Ker se je z vsem srcem podarila Bogu in se zavedala, da je neizmerni dar, da sme služiti Njemu, ki nas je ustvaril zato, da bi bili večno srečni; ker jo je povabil v svojo službo Jezus Kristus, ki je edini Odrešenik in se je ? kot je dejal sv. Frančišek ? zaročila s Svetim Duhom, je bilo njeno duhovno veselje tako žareče in pričevanjsko, da je v njen ubogi samostan pritegnilo veliko plemenitih deklet.

Pesem pravi:    Z veseljem, Klara, Bogu si služila ?
vsa srečna, ker pogledal te je, vzljubil
On sam, te kot nevesto je zasnubil ?
povsem si Večnemu se podarila.

Klara je živela v osamljenosti Svetega Damijana v ponižnosti in najstrožjem uboštvu, v premagovanju in korenitem zatajevanju vsega slabega ? zato pa v nenehnem duhovnem veselju, v ?sreči uboštva? ? za kar prosimo Jezusa v eni od uvodnih prošenj, preden začnemo moliti svetli del rožnega venca: ?ki nam daj srečo uboštva?.
Ali ste kdaj pomislili, da je mogoče biti srečen v uboštvu? Si lahko to predstavljate? Sv. Frančišek in sv. Klara sta to doumela in vse bogastvo, časti in slavo tega življenja ne bi zamenjala za uboštvo. Uboštvo, ki ga sprejemamo zaradi Gospoda Jezusa, ki je za nas postal ubog, čeprav je vsemogočni Bog, nas namreč notranje osvobodi in pripravi v srcu prostor za Boga.
To je čudovita zamenjava: "Zapustiti zemeljske dobrine zaradi nebeških, pridobiti si nebesa namesto zemlje; za eno samo stvar prejeti stokratno nadomestilo in imeti je v posesti blaženo večno življenje" (1 Klp 30). Tako je v zanosu veselja pisala sv. Klara sv. Neži, češki kraljici, ki je zavrnila snubitev dveh kraljev in se zaprla v samostan klaris v Pragi.

Tudi mi se veselimo s sveto Klaro, ki se je ? polna Božjega veselja, duhovno svobodna, s čisto dušo, v nenehni ljubeči povezanosti z Večnim ? lahko iskreno veselila tudi vseh drugih Božjih darov:
-    lepote stvarstva ? sonca in cvetja, drevja in oblakov, vode in gozdov, rastlin in živali..., zlasti pa bratov in sester. Svoje sestre je npr. spodbujala, ?da naj vedno hvalijo Boga, kadar vidijo lepa, cvetoča in košata drevesa.?
-    Veselila se je vsakodnevne Božje dobrote, ko je videla, kako Bog ? včasih prav čudežno ? skrbi tudi za njene telesne potrebe in potrebe sester ? (kako je Gospod pomnožil kruh in napolnjeval posodico z oljem, da ga ni nikoli zmanjkalo)
-    Veselila se je Gospodove naklonjenosti, ko je usliševal njihove molitve ? ko je čudežno obvaroval samostan pred napadom Saracenov in prizanesel mestu Assisiju, ko je na njeno priprošnjo pomnožil kruh, ozdravljal bolne;
-    Veselila se je velikega Božjega usmiljenja ? ker je tolikim naklonil "veliki dar pokli-canosti" (ali si se že kdaj vprašal, vprašala, če hoče ta dar morda nakloniti tudi tebi?);
-    veselila se je, ker je Gospod večal in ohranjal sestrsko skupnost v medsebojni ljubezni in edinosti, podeljeval sestram milost gorečnosti v svoji službi, krepil njihovo zvestobo v uboštvu, ... Veselimo se sestre v Nazarjah, ker nam vi pripravljate samostan, kjer si bomo prizadevale služiti Gospodu v veselju.
Svoje sestre je Klara vzpodbujala, naj se nikoli ne kažejo žalostne, ampak vedno vesele v Gospodu, kajti: ''Veselje v Gospodu je naša moč!'' (Neh 8,10) pravi prerok Nehemija.

Veselje v Gospodu nam daje moč tudi v trpljenju. Danes, ko je petek, posebej mislimo na Jezusovo trpljenje in se veselimo, ker nas  je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil. Če bomo gledali na Križanega, bomo lahko tudi v stiskah in težavah okušali globoko duhovno veselje in mir ? kakor sv. Klara, ki je trdno verovala, da ?če s Kristusom trpi, bo z Njim tudi kraljevala?.
Daritev, odpoved sebi in žrtev, združene z ljubeznijo, namreč vedno rodijo veselje.
V Klarini duši so ? po mnogih preizkušnjah, trpljenju in bolezni, po ostri spokornosti, dolgih molitvah, strogih postih in pokorah ? rastli veselje, vedrina in umirjenost, navdušenost in predanost Gospodu. To dokazuje njeno zrelo in globoko ljubezen do nebeškega Ženina, ki ji je vse ?grenko spremenila v sladko?, jo napolnjevala z Božjim veseljem in ji dajala modro razsodnost ter močno in sveto odpornost v vseh nasprotovanjih. 
O, kako neizmerno je Božje veselje, kakršnega svet ne more dati!

Največ veselja je sv. Klara našla v molitvi. Sestre so pričevale, da je kar žarela, ko se je vračala od molitve. S kolikšnim veseljem in hvaležnostjo je ure in ure ? podnevi in ponoči ? prebila pred tabernakljem, kjer bije za nas živo Jezusovo Srce! Da bi nam bil vedno blizu ... da ne bi bili nikoli osamljeni, da bi Ga mi lahko posnemali, da bi hodili za Njim ... ostaja z nami, že skoraj 2000 let zaprt v trajni ječi tabernaklja.
Kakšna ponižnost! Kakšno uboštvo! Kakšna ?norost? brezmejne Ljubezni ...!
Zame! Zame in zate!
Sv. Klara pa ?je smela biti? ? zaprta v klavzuri ? neneh?no ?pred Njim in Mu služiti?!
Nenehno bivati z Njim, ob Njem ? kot Marija in skupaj z Njo!
O, sreča! Neizrazno veselje!
Kako bi se lahko veselili, če bi se bolj zavedali neizmerne milosti, da nas Jezus dneve in noči pričakuje v naših tabernakljih, da se nam On sam podarja v duhovno hrano pod skrivnostno podobo kruha, ki ima v sebi ?vso sladkost (vse veselje)?.
Ali hočeš biti tudi ti srečen in vesel v Jezusovi bližini? Pojdi večkrat pred tabernakelj in se pogovarjaj z Njim. Zaupaj Mu svoje težave, skrbi ? in čim pogosteje Ga prejmi v sv. obhajilu, da te bo okrepil, ti dal moči za vse boje in napolnil tvoje srce z veseljem.

Draga sestra, dragi brat! Vprašaj se še to:
Kaj je zame veselje? ? Veseljačenje ali pravo veselje, ki raste iz povezanosti z Bogom?
Se veselim in zahvaljujem ob drobnih vsakodnevnih darovih?
Se znam veseliti z veselimi, jokati z jokajočimi?
Kaj ovira moje veselje? Ali morda puščam, da me preplavljata malodušnost in žalost?

Ljudje so danes tako žalostni, zdolgočaseni, naveličani vsega ... ker živijo daleč od Boga. Pa si tako žele veselja in sreče ... Veselje jim prinašajmo mi!
Naučili se ga bomo pri Frančišku in Klari, ki sta prava učitelja veselja, pa  tudi pri župniku Danijelu Halasu, ki nam je vsem pri srcu in ga želimo posnemati v veselju: ?Ako je veselje na svetu, potem ga ima človek, ki je čistega srca.?
Če smo iskreni in če imamo čisto srce, smo notranje svobodni, srečni in naš notranji pogled se obrača k Bogu. On pa nas napolnjuje z veseljem.
Mnogi mladi so danes nesrečni, ker so padli v čistosti, ker ne živijo več čisto. Res se  vsepovsod nezadržno širi poplava umazanije in nečistosti, vendar pa je kljub temu čistost možna tudi danes. Dragi mladi, iskreno želim, naj vaših src in duš ne zasenči niti najmanjša senca žalosti ali nečistosti.

Veliko veselja vliva Gospod v srce pri molitvi. Vprašajmo se, ali radi molimo? Že v starozaveznih psalmih najdemo veliko veselja ? poglejmo nekaj primerov (vzetih iz brevirja).

?Mnogi govorijo, kje najdemo srečo; Gospod pokaži, da je ta samo v Tebi.
Ti me osrečuješ z večjim veseljem, kot vse zemeljske dobrine in užitki.? (Ps 4 )

?Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi,
večne radosti na Tvoji desnici?(Ps 15)
?Veseli se v Gospodu, česar si želi tvoje srce, ti bo naklonil.? (prim. Ps 37,4)


Ves svet napolnjuješ z veseljem,
od vzhoda do zahoda? Ps 64:

?Veselijo naj se nebesa
in zemlja naj se raduje,
od veselja naj buči morje in kar ga napolnjuje.

Veselijo naj se polja s svojimi sadovi,
naj se radujejo vsi naši gozdovi.
Veselimo se Gospoda, ki prihaja ?? Ps 95)

?Vesel ti bom prepeval hvalo,
radoval se bom, ker si me rešil.? (Ps 70)

?Radujte se v Gospodu vse dežele,
veselite se s petjem in godbo. ?
Pojte Gospodu ob spremljavi na strune,
s harfo in glasnim petjem.
Reke naj veselo pljuskajo z valovi,
tudi gore naj se radujejo.
Naš Gospod prihaja vladat zemljo,
ves svet in vsa ljudstva bo sodil pravično. (Ps 97)

?O Bog, slavijo naj Te ljudstva,
slavijo na Te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker jim vladaš in jih vodiš po pravici? (Ps 66). .

Ps 88: ?Blagor ljudstvu, ki Te proslavlja,
povsod ga spremljaš z ljubečim pogledom.
V Tvojem imenu se bodo vedno veselili,
se tolažili s tvojo pravičnostjo? (Ps 88). 


?Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem Zveličarju!?

Dragi mladi prijatelji!

Zahvaljujem se vam in se veselim z vami, ker s svojo požrtvovalnostjo pripravljate novo turniško svetišče, kjer bo Jezus trajno navzoč med vami.
Danes (in morda jutri) kažete svojo velikodušnost in dobroto. Kmalu vas bo tu čakal sam Jezus, pa tudi me, sestre klarise. Vesele vas bomo vedno, kadar boste prišli, da boste z nami častili najsvetejši Zakrament in prosili Jezusa, da vam dá svojo luč in moč za življenje po Njegovih zapovedih ? a in takšno življenje je srečno. Iskreno vam vse sestre želimo, da bi bili srečni. Skupaj bomo molili za to.

Dragi mladi prijatelji! Bodite veseli, ker vas ima Bog rad, ker vas ima rada nebeška Mati Marija. Tudi me vas imamo rade in molimo za vas.

s. M. Katarina Ambrož, OSC, opatinjaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 nedelja, 07.06.2020 - nedelja, 06.12.2020

PRIPRAVA na zakon

Priprava na zakon v Škofiji Murska Sobota po epidemiji več ...


 torek, 21.07.2020 - ponedeljek, 21.12.2020

Halasov shod

Vabljeni k molitvi za beatifikacijo b.s. Danijela Halasa. več ...


 sreda, 29.07.2020 - torek, 29.12.2020

Prva Kozarjeva ura

Vabljeni k molitvi za beatifikacijo b.s. Alojzija Kozarja. več ...


 sobota, 08.08.2020 - torek, 08.12.2020

Molitveni shodi

ob prvih sobotah več ...


 sobota, 14.11.2020

MLADINSKI FESTIVAL V SLOVENIJI

DOGODEK JE PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS več ...

Celotni seznam napovedi